herbaservis.cz


Zahradní a komunální služby
 • údržba travnatých ploch u rodinných domků,
  parků, sídlišť, firemních areálů,
  trávníků veřejných prostranství a dalších zelených ploch
 • mulčování, sekání a vyžínání všech ploch
  včetně příkrých svahů, postřik nežádoucí vegetace
 • štěpkování dřevní hmoty
 • kácení, rizikové kácení, výřez náletových dřevin
 • úklid veškerého veget. odpadu (listí, větve, apod.)
 • zimní údržba včetně posypů
 • kompletní služby v údržbě fotovoltaických elektráren
 • woodservis.cz


  Pěstitelské,zemědělské a lesnické služby
 • činnost v oblasti pěstování japonského topolu, jasanu,olše a břízy
 • pěstování biomasy,rychle rostoucích dřevin a jiných plodin pro vytápění,palivové dřevo
 • příprava pozemků pro výsadbu rychle rostoucích dřevin
 • výsadba rychle rostoucích dřevin
 • přírodní větrolamy
 • zajišťujeme údržbu pozemků po výsadbě rychle rostoucích dřevin
 • další informace na odkazu woodservis.cz